CT 84
Expressz ragasztóhab


Egykomponensû, alacsony tágulású poliuretán ragasztóhab, expandált
polisztirol táblák rögzítéséhez az ETICS hôszigetelési rendszerben,
valamint különféle hôszigetelô anyagok felragasztásához.

Jellemzôi
• 10 m2 ragasztására elég (ez kétszerese a hagyományos cementhabarcsok kiadósságának)
• 15 %-al nagyobb ragasztóerô a cementhabarcsokhoz képest
• Nem feszít
• Dûbelezhetô kb. 2 óra elteltével – ez meggyorsítja a hôszigetelési munkálatokat. A CT 84 és a Ceresit
Ceretherm Expressz rendszer alkalmazásával akár 5 nappal is lerövidül a kivitelezés idôtartama.
• 0°C és magas páratartalom esetén is alkalmazható – kifejezetten javasolt alacsony hômérséklet
esetén, mikor a cement alapú ragasztók kötési ideje jelentôsen hosszabb
• Tökéletesen alkalmazható meglévô hôszigetelési rendszerre való ragasztásra – 1 m2, CT 84-el felragasztott
expandált polisztirol tábla tömege 100 g, míg cement alapú ragasztó esetén ez 5 kg.
• Megnövelt hôszigetelési tulajdonságok – ellentétben a hagyományos cement alapú ragasztókkal, a CT84
hôszigetelési képessége az expandált polisztirolhoz vagy a gyapjúhoz hasonló.
• A kikeményedett ragasztó hab szerkezete rendkívül homogén a flakonban lévô fémgolyónak
köszönhetôen, amely a nagy légbuborékok kialakulását gátolja

Alkalmazási terület
A Ceresit CT 84 poliuretán ragasztóhab kiválóan alkalmas expandált polisztirol táblák épületek homlokzatára történô felragasztásához, a Ceresit Ceretherm rendszer (ETICS) alkotórészeként. Alkalmazható új építésû és felújításra szoruló
épületek hôszigetelésénél egyaránt. Az alkalmazást követôen, kb. 2 óra elteltével az expandált polisztirol
táblák csiszolhatóak, dûbelezhetôek, majd a Ceresit CT 85, 87 vagy ZU simítóhabarcsba ágyazott hálózás is elkészíthetô. A CT 84 poliuretán ragasztóhab alkalmas még extrudált polisztirol (XPS), és kemény, ásványi
kôzetgyapot hôszigetelés felragasztására fa, OSB, üveg, bitumen, tégla, beton, bevonattal ellátott és galvanizált fémlemez, pórusbeton felületen, továbbá vízzel történô elôkezelést követôen szárazépítô elemeken, valamint rétegesen rögzített ásványgyapot és expandált polisztirol táblákon normál és alacsony hômérséklet esetén.
Meglévô hôszigetelési rendszereken történô ragasztásra is alkalmas.

A felület elôkészítése:
A Ceresit CT 84 nagyon jól tapad tömör, hordozóképes felületre, ami mentes a zsírtól, a portól és más elválasztó hatású anyagtól. Alacsony hômérséklet esetén, a fogadó felületen nem lehet jegesedés vagy hó. Meglévô vakolaton vagy
festékbevonaton elôzetesen meg kell vizsgálni a tapadást. Az üreges, morzsálékony vakolatot el kell távolítani.
A szennyezôdéseket, elválasztó hatású anyagokat, párazáró festékbevonatokat teljesen el kell távolítani pl. nagynyomású vizes tisztítással. A mohásodásnak, algásodásnak kitett felületeket drótkefével meg kell tisztítani, majd átitatni a Ceresit CT 99 szerrel a vonatkozó elôírásoknak megfelelôen. A régi, vakolattal nem rendelkezô falazatokról, a megfelelô szilárdságú vakolatokról és jól tapadó festékbevonatokról a port kefével el kell távolítani, nagynyomású vízzel lemosni, majd hagyni megszáradni. A CT 84 megfelelô tapadását úgy kell megvizsgálni, hogy 10 x 10 cm méretû expandált polisztirol táblákat kell több helyre felragasztani, majd kézzel eltávolítani 2-4 óra elteltével. A rögzítô erô
akkor megfelelô, ha a vizsgálat során a polisztirol táblában történik a szakadás.

Felhordás

A Ceresit Ceretherm hôszigetelô rendszerben:
• Alkalmazáskor a flakont jól rázza fel (min. 15 mp). Távolítsa el az adagoló csonkról a mûanyag védôkupakot és a flakont óvatosan csavarja rá a kinyomó pisztolyra, szeleppel felfelé tartva. Figyelem! A pisztoly szelepe lezárt állapotban legyen, ugyanis a felcsavarást követôen a pisztoly ravasza benyomódhat, ami a ragasztó kiáramlását eredményezheti.
A EPS táblák felragasztása elôtt rögzítse a kezdô sineket. Munka közben a flakont mindig adagoló csonkkal lefelé fordítva tartsa, azaz a kinyomó pisztoly van alul. A pisztoly csöve és a hôszigetelô tábla közt olyan távolságot
kell tartani, ami lehetôvé teszi a hab megfelelô adagolását. A hôszigetelô táblák ragasztásánál a habot kb. 2 cm-re a szélektôl kell felhordani, és egy, a hosszabb oldallal párhuzamos csíkot kell a tábla közepére kinyomni.
Alapok hôszigetelésénél, a hôszigetelô táblára a CT 84-et 5 függôleges csíkban hordjuk fel kb. 2 cm távolsággal a szélektôl kiindulva. A táblát azonnal nyomjuk a falra és enyhe nyomással tartsuk egy hosszú lehúzó segítségével.
A polisztiroltáblák szükség esetén síkba hozhatók max. 20 perccel a felragasztást követôen, hasonlóan egy hosszú lehúzó segítségével. A levegô magas páratartalma felgyorsítja a CT 84 kötését.
• Rossz idôjárási körülmények között (pl. erôs szél vagy csapóesô) az állványzatot be kell fedni.
• A friss ragasztómaradványokat CERESIT PU TISZTÍTÓVAL vagy acetonnal lehet eltávolítani,
a már megkötött ragasztó csak mechanikusan távolítható el.

Már felragasztott expandált polisztirol tábla esetén:

• ha a fogadó felület tisztítása vagy vizsgálata során a vakolat “kotyog”, üreges hangot ad, ezen a helyen a vakolatot át kell lyukasztani majd a hôszigetelô tábla rögzítését megelôzôen a CT 84-et be kell injektálni.

Meglévô hôszigetelô rendszer esetén:
• a felület tisztítását követôen (pl. Ceresit CT 98 koncentrátummal), az expandált polisztirol táblákat a standard Ceresit Ceretherm rendszernek megfelelôen kell rögzíteni a meglévô hôszigetelô rendszeren.

Fontos tudnivalók:
A terméket csak 0°C - +40°C közötti hômérséklet tartományban (alapfelület és környezet) szabad alkalmazni.
A CT 84-el történô ragasztás megengedi a 0°C alatti ingadozásokat is, 8 órával a felragasztást követôen.
A közölt adatok + 20°C és 60% relatív páratartalom esetén érvényesek. Az ettôl eltérô körülmények esetén a termék mûszaki paraméterei változhatnak.
A Ceresit CT 84 egészségre káros összetevôket is tartalmaz. Védôszemüveget és védôkesztyût kell viselni.
A dohányzás és étkezés a kivitelezés közben tilos! Nyílt láng és izzó tárgy környezetében nem szabad munkát végezni, mert a flakon gyúlékony gázt tartalmaz. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a flakont vagy a termék cimkéjét. A flakon nyomás alatt van. +50°C feletti hômérsékletnek, sugárzó hô hatásának kitenni
vagy tûzbe dobni, még üres állapotban is tilos! Ne fújja nyílt lángra vagy izzó tárgyra! Szállítás
során a dobozt ruhába tekerve a csomagtartóban és ne az utastérben helyezze el. Lehetôleg függôleges
helyzetben tárolja és szállítsa. Gyermekektôl távol tartandó!

Mûszaki adatok
Alkalmazási hômérséklet: 0°C - +40°C között
Relatív páratartalom alklamazás közben: akár 90 % felett
A felület megkötésének ideje: kb. 10 perc
Teljes kötésidô: kb. 2 óra
Hôvezetési tényezô (): 0.04 W/mK
Tapadás:
Betonhoz ≥ 0.3 MPa
Expandált polisztirolhoz ≥ 0.15 MPa ( a polisztirol szakad)
Téglához ≥ 0.3 MPa
Pórusbetonhoz ≥ 0.15 MPa
OSB-laphoz ≥ 0.3 MPa
Üveghez ≥ 0.3 MPa
Galvanizált vagy bevonattal
ellátott fémlemezhez ≥ 0.1 MPa
Poliészterhez (SP25) ≥ 0.2 MPa
Szárazépítô elemekhez ≥ 0.1 MPa
Extrudált polisztirolhoz (XPS) ≥ 0.2 MPa
BItumenes bevonathoz ≥ 0.25 MPa
Fához ≥ 0.1 MPa
Ásványi gyapothoz ≥ 0.08 MPa
Szigetelô rendszeren belüli tapadás
-EPS – CT 84 – EPS ≥ 0.08 MPa
-Ásványgyapot –
CT 84 – ásványgyapot ≥ 0.08 MPa
Kiadósság:
Homlokzati hôszigetelés esetén: kb. 10 m2
Alap hôszigetelése esetén: kb. 14 m2
A termék a következô, rendszerre vonatkozó bizonylatokkal
rendelkezik:
- A német Épület Kutató Intézet AT-15-8372/2010 sz. jóváhagyása
és a 2010.05.25-én kiadott, német CT 84/1/10 sz. Nemzeti Megfelelôségi Nyilatkozata

KISZERELÉS
850 ml ónozott lemeztartályban

Tárolás:
Eredeti göngyölegben, hûvös, száraz, jól szellôztetett helyen, +5°C és +25°C között. Lehetôleg függôleges helyzetben tárolja és szállítsa. Felhasználható:  Felbontatlan állapotban, az elôírt tárolás mellett a gyártás idejétôl (a flakon alján található) számított 15 hónapig.
Egyéb információk. A biztonsági figyelmeztetések be nem tartásából eredô károkért a Henkel Magyarország Kft.
felelôsséget nem vállal.

 

 

REFERENCIA LISTA

 


HIDEG- ÉS MELEGBURKOLATOK
MINŐSÉGI KIVITELEZÉSE

BURKOLÁSI SEGÉDANYAGOK
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME

Elérhetőségek:
Nyíregyháza, Westsik V. u. 3.

Tel./Fax: 
+36 42 430 031
+36 70 613 4356
   
   
   
E-mail: info@keletber.hu

 


Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 7:30 - 16:30


Kelet-Ber Kft.