HENKEL kárpitosipari ragasztók
PONAL Habragasztó
Kárpitos anyagok oldószeres ragasztásához

• felhordás egy, vagy kétoldalasan
• rövid nyitott idô
• színezett
• aromás oldószereket nem tartalmaz
• felhordás elsôsorban szórással
ponal.habragaszto.4lműszaki adatlap...

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Felhasználható kárpitosiparban alkalmazott PURhabok
egymáshoz, illetve faanyagokhoz, forgácslapokhoz
stb. történô ragasztásához. A ragasztóanyag
nem alkalmas hôterhelésnek kitett felületek
ragasztásához (pl. jármû kárpitozás).

ALKALMAZÁS
Felületelôkészítés, felhordás:
A ragasztandó felületnek por- zsír- és szennyezôanyag
mentesnek kell lenniük. A ragasztó-anyagot fel kell keverni.
A ragasztást 14 °C feletti munkahelyen kell végezni.
Ragasztási körülmények:
A felhordást az anyagok nedvszívóképességétôl
függôen, egy vagy kétoldalasan kell végezni. A nyitott
idô az egyenletesen felhordott ragasztóanyag
mennyiségétôl, a hômérsékleti és légáramlási viszonyoktól
függ. A felületek illesztését 1 perc és 1/2 óra között
kell elvégezni. A kenéssel történô felhordás esetén a felhordott
nagyobb mennyiség miatt hosszabb nyitott idô
szükséges.

Tisztítás:
A fölösleges ragasztóanyag az illesztést követôen oldószerrel
csak korlátozottan távolítható el. A megszilárdult
gyanta oldhatatlan réteget képez, mely csak mechanikus
úton távolítható el
Tárolás:
A ragasztóanyag tûz- és tûzveszélyes. Tárolása és szállítása
ennek figyelembe vételével történhet. Jól zárható
eredeti edényben +5 °C felett kell tárolni. 5 °C alatti
tárolásnál besûrûsödik. Szobahômérsékleten visszanyeri
eredeti sûrûségét. Eltartható a gyártástól számított
12 hónapig. Gyártás idôpontját lásd a csomagoláson.

MÛSZAKI ADATOK
Szín: halványpiros
Szárazanyagtartalom: 39±2 %
Viszkozitás: 300±50 m Pas
(Brookfield RVT 3/20)
Felhordó készülék: szórópisztoly
forgósugaras fúvókafej
ø1,5 mm-es fúvóka
Porlasztó nyomás: 3-6 atm
Nyitott idô: 2-10 perc
Hígitás, tisztítás: Pattex Palma Lemosó és
higító

KISZERELÉS
20 kg-os fémkanna
4 kg-os és 1 l-es fémdoboz

PATTEX PALMATEX
Univerzális erôsragasztó

• Univerzális
• Szupererôs
• Vízálló
• Öregedésálló
palmatexműszaki adatlap...

Alkalmazási terület
Faanyagok, mûanyag lemezek, mûanyag szegélyek,
furnér, gumi, bôr, textília, kemény PVC, fémek ragasztására
használható. Nem alkalmas habosított polisztirol
(Nikecell, Hungarocell), lágy PVC, polietilén és teflon ragasztására.

Alkalmazás
A ragasztóanyagot a felhasználás elôtt alaposan fel kell
keverni. A ragasztandó alapnak száraznak, por- és zsírmentesnek
kell lennie. Zsírtalanításra a PATTEX Lemosó
és Hígítót ajánljuk.

Hogyan kell ragasztani?
Figyelem! Az egyes munkafázisokra megadott technológiai
idôk 23°C hômérsékletre és 55% relatív páratartalomra
vonatkoznak, ettôl eltérô hômérsékleten történô
munkavégzés esetén a paraméterek módosulnak, ezeket
nagyobb felületek ragasztása elôtt célszerû próbaragasztással
meghatározni. A PATTEX Palmatex ragasztóanyagot
fogazott kenôlappal, spaklival vagy rövidszôrû
ecsettel egyenletesen kell felhordani mindkét ragasztandó
felületre. A felületeken jól látható egybefüggô
filmréteget kell képeznie. Felhasznált ragasztómennyiség
200-300 ml/m2. A porózus, nedvszívó felületeket
célszerû ragasztóval többször átkenni. A ragasztóanyag
felhordása után leghamarabb 10 perc múlva (szellôzési
idô) illeszthetô össze a két felület. Ez alatt az idô alatt
az oldószergôzök eltávoznak a ragasztófilmbôl. A ragasztóanyag
felhordása után 30 percen belül (nyitott idô) kell a felületeket
összeilleszteni, ill. összepréselni.
Figyelem! Az oldószerek elpárolgásához szükséges
idô a napi klímaviszonyok függvénye. A ragasztófilm
száradását, 10-30 perccel a felhordás után, ujjal
ellenôrizhetjük (a ragasztófilm még tapad, de már nem
húz szálat). A száraznak tûnô felületeket a nyitott idôn
belül pontosan illeszkedve rövid ideig, nagy erôvel össze
kell nyomni, esetleg préselni. A ragasztás szilárdsága
döntôen az alkalmazott nyomás nagyságától, nem
az idôtartamától függ! A ragasztandó anyagok és az
alapok sokfélesége miatt célszerû próbaragasztást végezni.
A ragasztandó anyagok gyártójának használati
útmutatóit minden esetben figyelembe kell venni.
FONTOS TUDNI VALÓK
A munkaeszközök és szerszámok, valamint a ragasztófoltok
az oldószer elpárolgásáig PATTEX Lemosó és hígítóval
tisztíthatók. A megszáradt ragasztót a felületekrôl
csak mechanikusan lehet eltávolítani. Fenyôgyantát tartalmaz
Allergiás reakciót válthat ki.

Mûszaki adatok
Szín: Halványsárga
Szárazanyag-tartalom: 22-26%
Viszkozitás: 20°C-on Brookfield 5/20; 2,2-2,5 Pas
Hôállóság: Max. 110°C
Nyitott idô: 10-30 perc
Kiadósság: 200-300 ml/m2
Tárolási feltételek: +5°C és +30°C között, eredeti zárt
csomagolásban, jól szellôzô helyen
Eltarthatóság: A gyártástól számított 24 hónapig.
év/hónap/nap
Kiszerelés
Csomagolás: 50 ml tubus Gyüjtôcsom: 40 db/karton
120 ml tubus 30 db/karton
300 ml fémdoboz 42 db/karton
0,8 l fémdoboz 12 db/karton
5 l fémdoboz 1 db
22 l fémkanna 1 db
ÖSSZETÉTEL
Polikloroprén alapú szerves oldószeres ragasztóanyag.PATTEX PALMATEX LEMOSÓ ÉS HÍGÍTÓ

• Ragasztás elôtti tisztításra, zsírtalanításra
• Besûrûsödött Palmatex és Palmafix hígítására
• Ragasztáshoz használt eszközök tisztítására

palmatex-lemosoeshigito-1l_800x600műszaki adatlap...

Alkalmazási terület
Polikloroprén alapú ragasztóanyagok hígítására és tisztítására,
valamint ragasztóanyaggal szennyezett munkaeszközök
és felületek tisztítására.

Alkalmazás
A termék kinyitásakor a biztonsági kupakot két oldalon a
jelölés szerint nyomja meg és úgy forgassa el. A Palma
Lemosó és hígító ragasztóanyagok hígítására történô
alkalmazása esetén csak kis részletekben adagolható.
A ragasztóanyagokhoz történô minden egyes kis
hígítórészlet adagolása után az oldószert és a ragasztóanyagot
alaposan össze kell keverni. Felületek tisztítása
és zsírtalanítása esetén a letisztított felületre csak az
oldószer teljes elpárolgása után vihetô fel a ragasztóanyag.
Ez a hômérséklettôl, a légáramlástól, valamint a
felülettôl függôen kb. 20–30 perc.

FONTOS TUDNIVALÓK
A Pattex Lemosó és hígító használata közben mindenfajta
szikra- és lángképzôdéssel járó tevékenység folytatása
tilos (pl. hegesztés, dohányzás, elektromos berendezések
használata). Csak jól szellôztetett helyiségben használható!
A Pattex Lemosó és hígító nem rendeltetésszerû
használata, gôzeinek tartós belélegzése egészségkárosodással
járhat.

Mûszaki adatok
Külsô megjelenés: Színtelen folyadék
Sûrûség: 0,83 g/ml
Szag: oldószerekre jellemzô.
A terméket élôvízbe, vízfolyásokba, talajba, közcsatornába
juttatni tilos!

Tárolás
Jól zárható edényben, szobahômérsékleten. Tárolásnál
fokozottan ügyelni kell a tûzrendészeti elôírások betartására.
Minôségét megôrzi a gyártástól számított 5 évig.
Gyártási dátumot lásd a doboz alján (ÉÉHHNN-XX,
ahol É-év, H-hónap, N-nap, X-sarzsszám).

Csomagolás:
250 ml fém flakon gyerekzáras kupakkal
1 l fém flakon gyerekzáras kupakkal


 

 

REFERENCIA LISTA

 


HIDEG- ÉS MELEGBURKOLATOK
MINŐSÉGI KIVITELEZÉSE

BURKOLÁSI SEGÉDANYAGOK
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME

Elérhetőségek:
Nyíregyháza, Westsik V. u. 3.

Tel./Fax: 
+36 42 430 031
+36 70 613 4356
   
   
   
E-mail: info@keletber.hu

 


Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 7:30 - 16:30


Kelet-Ber Kft.