A KELET-BER Kft. kinyilvánítja azon elhatározását, hogy a minőséget működésének meghatározó tényezőjeként kezeli. A vevői igények kielégítése mindenkor elsődleges szempont üzleti kapcsolatainak kialakításakor.

"Jót s jól! Ebben áll a nagy titok"
(Kazinczy)

A KELET-BER Kft. az ISO 9001 szabvány szerinti minőségügyi rendszert vezette be annak érdekében, hogy tevékenységei a piaci versenyben a jó minőségükkel és megbízhatóságukkal bizalmat ébresszenek a megrendelőkben. A cégvezetés a minőségügyi redszer működtetését fontos tényezőnek tekinti a Társaság üzleti stratégiájában.

A Társaságnál a minőségért, a minőségügyi rendszer létrehozásáért, működési feltételeinek biztosításáért átfogó felelőséggel tartozik az ügyvezető igazgató.
A Társaság minden dolgozójától elvárják a minőségpolitikai elvek ismeretét, megértését, megvalósítását, az alkotó közreműködését.
Az Ügyvezető igazgató a minőségügyi rendszer hatékony működtetésére minőségügyi vezetőt nevezett ki, aki minőségügyi kérdésekben az ügyvezető igazgatót képviseli.
A minőségügyi vezető rendszeresen beszámol az ügyvezetőnek a rendszer működéséről, hatékonységéról és javaslatot tesz a minőséget javító intézkedésekre.
A Társaság beszállítóitól elvárja, hogy elkötelezettek legyenek a minőséggel kapcsolatos alapelv iránt.
A minőségügyi rendszert periódikusan a terv szerint felülvizsgálják az ISO/EN szabvány előírásainak megfelelően.
Fontos feladat a minőséggel kapcsolatos veszteségek feltárása és csökkentése, de legfőképp a hibák megelőzése.

MSZ EN ISO 9001:2009 TANUSÍTVÁNY